Serdülő csapat

Serdülő csapat

Serdülő csapat

 

Helyzetelemzés:

 

Személyi feltételek:

Balogh Márton edző

Balogh Márton edző

Szül.: Sopron, 1983.07.10.
Cím: 9400 Sopron, Jázmin u. 10.
Szakmai tapasztalat: 10 év
telefon   +36-20-430-9519
e-mail: marcisopron@freemail.hu

Tanulmányok:

2001.                                      Érettségi Bizonyítvány
2003.                                      Edző kosárlabda sportágban
2006.                                      Okleveles közgazdász
2009.                                      Közbeszerzési referens

Beszélt nyelvek:                    magyar, angol, német

Kosárlabda szakmai tapasztalat:

 1993-1995. Soproni Kosárlabda Klub (edző: Gyimesi János) előkészítő és mini korosztály

1996-1999. Soproni MAFC (edző: Gábor Csaba, Pojbics Szabolcs) serdülő, kadett)

1999-2001. Soproni Ászok Kosárlabda Klub (edző: Radovics József, Vetési Imre) ifjúsági, U/20

2001-2002. Soproni MAFC NB I/B

2007-                    Soproni Tigrisek SE NBII.

Edzői tapasztalat:

2003- jelenleg is Soproni Tigrisek SE előkészítő, kenguru, gyermek, serdülő, kadett, U/18, jelenleg serdülő korosztály

 

 

Technikai feltételek:

 –          A csapat hetente négy alkalommal 1,5 órát edz. Ebből kétszer a soproni Széchenyi István Gimnáziumban, kétszer pedig a Fáy András Szakközép Iskolában. Mindkét terem teljes mértékben alkalmas a serdülő korosztályos fiúk edzéséhez

–          Mindkét helyszínen rendelkezésünkre áll megfelelő számú zsámoly, tornapad, medicinlabda

–          Kondicionális edzésekre a Hunyadi János Általános Iskola futópályáját, és az erdei tornapályát használjuk

Versenyrendszer:

 –          A serdülő bajnokságban az alapszakaszt követően sajnos nem sikerült bejutnunk a legjobb 16 közé, ezért a regionális bajnokságban folytatjuk a szereplést, ahol célunk, hogy döntőbe kerüljünk.

 

A csapat:

–          A csapat 16 főből áll, ebből 5 fő 1998-as, 11 fő 1999-es születésű. 1 képzett irányító, 2 képzett bedobó és 3 képzett magas játékos alkotja a csapat gerincét. 4 játékos később kezdte meg munkáját a csapattal, ezért még nincsenek azon a szinten, ahol a többiek, ezért mérkőzéseken éles szituációkban még nem vethetőek be.

–          A csapat szerkezete a korosztályhoz képest viszonylag magasnak mondható, a jól képzett magas játékosokból több van a csapatnál, mint a korosztályban más csapatban.

–          A jelenlegi munkamorál megfelelő, elmondható, hogy minden edzésen a csapat 85-90%-a részt vesz, az edzésmunka intenzitása megfelelő, és a pályán kívüli fanatizmus kiemelkedő.

 

A tervezett célok és a képzés fő irányai:

  1. Célok:

–         a korábban tanult egyéni kompetenciákat magasabb szintre emeljük, gyorsabban és pontosabban hajtsuk őket végre

–         a koordinációs képességek pontosítása

–         dobótechnika fokozatos tökéletesítése

–         a korosztálynak megfelelő kondicionális szint fejlesztése

–         az egyensúly fejlesztése minden szituációban

–         taktikai alapelemek elsajátítása

–         a pályán történő kommunikáció erősítése

–         fegyelem és fanatizmus erősítése

 

  1. Alapelvek:

–         a korosztály egyfajta átmenet az egyéni mozgásokból a csapatmozgásba

–         változatosság elve, a feladatok sokszínűsége kiemelten fontos

–         fokozatosság elve, lépésről lépésre, ne a maximumra, hanem az optimálisa törekedjünk

–         fenntarthatóság elve, minden tanult elem hosszú távon, készség szinten kerüljön elsajátításra

–         több elem felfűzése egy adott feladaton belül, az egyes elemek összekapcsolása

 

III.  Új elemek beépítése:

–         elzárás (labdás és üres)

–         dobótechnika

–         taktikai alapelemek oktatása

–         nyújtás beépítése az edzés első harmadában

 

  1. Támadás:

–         ügyetlenebb kézre nagyobb hangsúlyt kell fektetni, kb. 60-40% arányban. Az ügyetlenebb kézzel való ziccer dobást egy szintre kell hozni az ügyesebb kézzel való ziccer dobással, a labdavezetés és egyéb labdás ügyesség vonatkozásában homogenizálni kell a két kezet, „kétkezes játékosok” kinevelését kell megcélozni. A passzív kézzel kötelezően fedezni kell a labdát. Ebben a korosztályban tökéletesíteni kell a labdás cseleket, hintacsel, „crossover”, testcsel stb. Irányváltások test előtti, hát mögötti, láb közötti átütéssel és lepördüléssel. Figyelni az irányba állított lábfejekre és a sebességváltásra.

–         az indulósebesség fejlesztése kiemelten fontos, hiszen ebben a korosztályban már befejeződik ennek az oktatása. A korosztály első évében főleg nagy hangsúlyt kell fektetni a gyors indulósebesség készségszintű elsajátítására. A rövid- és hosszúindulás tökéletesítése, a folyamatos behajlított lábbal való sarkazás, indulás, labdavezetés.

–         A hármas fenyegetés tökéletesítése. Az egyes cselek összekapcsolása, pl. indulócsel, dobócsel, indulás, vagy passzcsel, dobócsel, indulás stb. feszes, egyenes háttartás, súlypontra való odafigyelés.

–         Megállások. Együtemű és kétütemű megállások, passzból és labdavezetésből egyaránt, illetve megállás dobás-előkészítéssel. Itt is kiemelten fontos a súlypont!

–         Dobótechnika fejlesztése. A kinti dobásokra való rászoktatás, beleértve a hárompontos dobást is. A büntetődobás kiemelten kezelendő. Horog és félhorog dobás, egykezes alsó dobás gyakorlása mindkét kézzel.

–         Passzok pontosságának és gyorsaságának fejlesztése, az indító iránypasszok fejlesztése, technika tökéletesítése.

–         Labda nélküli mozgások gyakorlása. Elszakadás, befutás, megfelelő helyezkedés kialakítása.

–         Emberelőnyös helyzetek fokozott fejlesztése, a korosztályos képzés egyik legfontosabb eleme. A mérkőzéseken legnagyobb arányban a gyorsindításos játék erőltetése, a biztonság fokozása a gyorsindítás során, a sávok kialakítása, a pálya kihasználása. 2-1, 3-2 az első évben, 4-3, 5-4 a második évben . 2-1 esetén a védőre történő figyelés („ha rám jön passzolok, ha nem, ziccert dobok”). 3-2 esetén a gyenge oldalról érkező, üres támadó megjátszása (az egyik védőt leköti a labdás, a másik védőre marad a 2-1 szituáció. 4-3 esetén szintén az erős és gyenge oldal kialakítása, kialakítani a 3-3 szituációt, és a gyenge oldalról érkező, üres támadó megjátszása. 5-4 esetén a három sávban három védő lekötése, első, második hullámok végrehajtása, üres támadójátékos megjátszása.

–         2-2 játék bevezetése. Pontosságra kiemelten figyelni! Labdás elzárás, labda nélküli, üres elzárás oktatása. „Váll a váll mellett” elv hangsúlyozása, keresztlépéssel, lepördüléssel történő elzárásba vezetés. Az elzárást adó játékos stabil, széles álló helyzetben adja az elzárást Leválás tanítása, labda felé történő leválás széles terpeszben, védő kiszorításával, gyűrű felé való leválással. A 2-2 oktatását minél több feladatba be kell építeni.

–         Kizárás gyakorlása, ütközéshez való szoktatás. Dobás után minden esetben mindenki menjen a lepattanóért. Kiszabadító átadás pontosítása.

–         Taktikai képzés során a 3-3 elleni játékra kell kiemelt hangsúlyt fektetni. Háromszög szituációk kialakítása, amik a labdás elzárás-leválásból is végrehajthatók. A pályán a sávok kialakítása, a rendelkezésre álló terület kihasználása. „Add és fuss” játék alkalmazása, üres befutások alkalmazása. Fontos, hogy pozíciókat még nem szabad oktatni, ebben a korosztályban még nem alakulnak ki véglegesen a játékosok későbbi pozíciói. A felállt védelem elleni játékban az összes támadót mozgásba kell hozni. A kommunikáció fokozása a játékosok között nagyon fontos. Nem szabad bonyolult figurákat oktatni a támadójátékban, hiszen a kreativitás elősegítését ez gátolja. Az egyszerűbb játékelemeket azonban be kell építeni (üres befutás, elzárásból befutás, „add és fuss”, 2-2 játék, leváló játékos megjátszása, esetleg „back-door” megjátszása, vagy gyenge oldali alapvonali befutó megjátszása).

 

  1. Védekezés:

–         Labdás védése esetén a helyes védőpozíció tökéletesítése, minden játékszituációban, egyensúly fejlesztése (csípő hátul, fej kissé elöl, feszes hát, behajlított láb, széles terpesz). 1-1 játék gyakorlása során a mellkassal való ütközés elősegítése, a faultok minimalizálása. Gyors védőlábmunka kialakítása, ezt 1-1 szituáción kívül is sokat gyakoroltatni kell. Az 1-1 elleni védőmozgás során azt kell tanítani, hogy a támadó játékos követése minden esetben hátra, majd oldalra való lábmunkával történik. Labdás játékos védésekor az oldalvonal felé való terelés oktatása. Kiemelt figyelmet kell fordítani a védőtáv betartására.

–         Labda nélküli játékos védése esetén először a zárt, majd a nyitott védőállás oktatása. Mindkét esetben a helyes védőpozíció oktatása (behajlított láb, egyensúly, feszes hát, csípő hátul, fej kissé elöl, széles terpesz). A zárt védőállás során a passzsáv lezárása, figyelemmegosztás a támadó játékos és a labda között. A zárt védőállásnál szintén figyelemmegosztás, nem a passzsávban állni, hanem a gyűrűhöz kissé közelebb. Besegítés oktatása, figyelni a besegítés lehetőségét, azonban tiltani a helytelen ütemben való besegítést.

–         3-3, 4-4 vagy 5-5 elleni játékban a labda vonzásában védekezni, a megfelelő helyezkedés oktatása.

–         Gyors átmenet támadásból védekezésbe, egészpályás letámadással és anélkül, megfelelő és gyors visszarendeződés, a támadás lassítása.

–         Védő karmunka oktatása, a hármas fenyegetés védése, a labda folyamatos figyelemmel kísérése, labda követése.

–         2-2 játék védése. Ezek közül a védekezés csúszással, megkerüléssel és váltással történjen. Az éles eléváltás esetleg a korosztály második felében oktatható.

 

  1. Kondicionális képzés:

–         Állóképesség-fejlesztés egyenletes iramú futással. Terjedelmében 5 perctől indulva fokozatos növeléssel: 2*5 perc, 2*6 perc, 2*7 perc, 3*5 perc, vagy nem azonos időtartamú futások. A szériák között 3-5 perc pihenő, főként sétával.

–         Gyorserő-fejlesztés különböző pozíciókból és mozgásokból. Taposás, „power-jump”, magas térdemelés, illetve ezekből való sprintek, maximum 10-13 mp terjedelemben. Lépcsőn, zsámolyon való szökdelés mindkét lábbal. Gyorsfutásból megállás, indulás.

–         Passzerő fejlesztése, főként medicinlabdával, lefutások medicinlabdával stb.