Szakmai munkatervek

Előkészítő korosztály

Technikai képzés:

Labda fogásának elsajátítása:

–          Labda kezelése

–          Készenléti helyzet tanítása

Labda nélküli mozgások:

–          megindulás

–          megállás

–          futás

–          ugrás

–          irányváltás

–          alapállás

–          egyensúlyi helyzet kialakítása

–          futás technikája

–          légzés technika

Dobás:

–          dobó mozdulat kialakítása személyre szabottan

–          dobó mozdulat gyakoroltatása labda nélkül, labdával

–          dobás helyből

–          fektetett dobás (labdavezetésből)

Átadások:

–          labda fogása, elkapása

–          kétkezes mellső átadás, kétkezes mellső pattintott átadás, kétkezes felső átadás

–          egykezes átadás mindkét kézzel

Fizikális képzés:

–          nincs külön fizikális képzés

–          reakció gyakorlatok használata

–          mindenféle verseny játékosok között

–          mozgékonyság kialakítása

Labdavezetés:

Ebben a korban az egyik legfontosabb dolog, hogy a gyermekek a labdával rengeteg feladatot végezzenek, hiszen ebben a korban alakul ki a labda iránti szeretetük, illetve labdás ügyességük alapja.

–          álló helyzetben (mindkét kézzel)

–          mozgásban

–          irányváltoztatással (nem a sebesség a fontos hanem a precíz végrehajtás)

–          kézcserével (főleg csak test előtt)

–          labdavezetés minden irányba (hátrafelé is)

–          SOHA nem nézni a labdát

 

Egyéb technikai elemek kialakítása:

–          időzítés

–          tér, idő érzékelése

–          saját test érzékelése használata a pályán

Taktika:

–          átadások játékos feladatok közben

–          kosárra dobás (szituációs feladatok)

–          társak felismerése, használata a pályán

Szociális célok:

–          edzés rendjének betartása

–          szabályok ismerése, betartása

–          koncentráció fokozott javítása

–          kudarcok kezelése

–          csapat tagok egyenjogúságának elismerése

–          tekintély elismerése

–          társasági érzés kialakítása

–          edzés utáni higiénia kialakítása (zuhanyzás, tiszta alsó nemű)

 

Kenguru csapat

Tárgyi feltételek:

 –          Edzések a Soproni Belvárosi Csarnokban vannak heti 3 alkalommal. Ügyesebbeknek és lelkesebbeknek  plusz egy alkalommal van lehetőség.

–          Rendelkezésünkre áll mini palánk és megfelelő mennyiségű mini kosárlabda (5-ös méretű).

–          Beszereztem labdavezető szemüvegeket és egyensúly javításához „libikóka” segédeszközt.

–          A csapat minden játékosa rendelkezik saját, általa választott számozású csapatmezzel és bemelegítő pólóval.

Versenyeztetés:

–          A Kenguru bajnokság szombathelyi régiós központjához tartozunk és a szombathelyi csoportban játszunk, a versenyrendszernek megfelelően a B és a C csoportban.

–          Ezen kívül folyamatosan játszunk edzőmérkőzéseket magyar és osztrák csapatokkal (amikor nincsen fordulónk).

Évkezdet és a csapat:

A csapat az előző évben állt össze. 8 sráccal kezdtem az évet teljesen kezdőként, mivel 7-en kiöregedtek ebből a korosztályból. Az iskolakezdéssel még 7 új játékos érkezett. Így kezdetben a tudás és ügyesség tekintetében nagyon heterogén volt a társaság, mely fokozatosan tűnik el az alaptudás elsajátításával. Az újak felzárkóztatása és az ügyesebb gyerekek tudásszintjének gyarapítása párhuzamosan zajlik.

Csapatom nem túl magas gyerekekből áll, de nagy részük jó küzdőszellemű, szorgalmas, harcos, jó mentalitású játékos. Nem elhanyagolható, hogy a társaság fele még jövőre illetve utána is ebben a korosztályban fog versenyezni.

Tehetséges játékosok:

Csátaljay Barna          (2002)
Csátaljay Péter           (2004)
Gundinger Soma        (2001)
Szilágyi Ákos                         (2002)

Cél – átfogó terv:

            Kisgyerekeknél, mint edző, elsődleges feladatom a széles tömegbázis kialakítása, mely biztosítani fogja a későbbiekre a kosárlabda népszerűségét és a tehetséges fiatalok kiválasztását. Éppen ezért nem szabad ebben a korban eltanácsolni gyerekeket, hanem meg kell mutatni számukra a sport és a sportág szépségét, hogy a kosárlabdához valamilyen formában kötődésük legyen. (A későbbiekben akár játékvezető, edző, klubvezető, szponzor formájában.)

            A kenguru csapatnál a célom a gyermekek testi egészségének megőrzése a fejlődésük elérése mellett, az alapvető erkölcsi normák betartása és betartatása, hogy mint sportolók mindig példát mutassanak másoknak az élet más területein is. Éppen ezért az edzéseken és a mérkőzéseken a gyerekek mellett a szülőktől is megkövetelem az etikus magatartást. Elsődleges a fair play! Mindig tiszteletre tanítom őket az ellenfél játékosaival, edzőivel és a játékvezetőkkel szemben.

            Ezen a téren nagyon jó úton járunk, hiszen mérkőzéseinket már most is a jó hangulat és sportszerűség jellemzi a pályán és a nézőtéren egyaránt. A szülőktől is csak a pozitív szemléletet fogadom el a mérkőzés összes résztvevőjével szemben. A felnőttek ebben, teljes mértékben partnerek. Bizalommal vannak az egyesület iránt, és elfogadják, hogy a szakmáért az edző a felelős és ennek megfelelően mindenben támogatnak. Ennek a jó viszonynak a fenntartása is folyamatos célom és feladatom.

            Mint nemzetközi játékvezető folyamatosan tudok fontos információkat szerezni a külföldi kosárlabdáról és nevelésről. Ennek is köszönhető, hogy jó kapcsolatot ápolunk külföldi csapatokkal, szervezetekkel, folyamatos megmérettetést, tapasztalatszerzést, élményeket biztosítva játékosok és edzőik számára.

            A legfiatalabbaknál összhangba kell hozni az idegrendszerüket a testükkel, izomzatukkal, mind a futás, járás, ugrás, dobás, hajítás, elkapás terén. Igen gyors a motoros tanulási képességük, sok új mozgást tudnak megtanulni. Gyorsan javul a ritmusérzékük, koordinációs mozgásuk, és egyre kevesebb felesleges mozdulatot, mozgást végeznek. A gyermek fejlődésének ezen időszakában, igen fontos a játékosság, maga a játék, mellyel elkerüljük a monotonitást az edzésen.

Ehhez:

–          olyan játékokat játszunk, melyek fejlesztik a tér- idő- ritmus érzékelését. A labdás gyakorlatokkal pedig a kétoldalúságot és a testérzékelést.

–          fontos a mozgás-koordinációs gyakorlatok, a testtartást javító feladatok elvégzése
különböző játékokon keresztül tanulják meg, hogyan kell egyénileg, párban és csapatban játszani.

–          a labdás gyakorlás fő céljai a fentiek megerősítésén kívül a labdavezetés, dobás, elkapás, időzítés és helyezkedés.

 

 

 1. Edzések száma és ideje:

            – Kezdő, fiatal kengurusoknak 3 alkalom hetente.

            – Idősebb kengurusoknak heti 4 alkalom.

            – Egy edzésre 90 perc áll rendelkezésünkre.

 

Az edzés általános felépítése:

            – 5 perc szabad játék

            – 5 perc nyújtás

            – 12 perc mozgás koordinációs gyakorlatok

            – 20 perc technika

            – 15 perc labdakezelés, labdás ügyességi feladatok

            – 10 perc küzdőképesség fejlesztés

            – 18 perc kosárlabda játék

            – 5 perc nyújtás

 

 1. Éves feladatok felépítése

Fontos alapelvnek tartom a stabil, precíz és jó alapok lerakását. Nem szabad sietni!!!
Gyakran visszatérve kell ismételni és ki kell elégíteni a gyerekek játékigényét, de nem csak a kosarazással.

Először a kosárlabda alap technikai elemeit kell megtanítani, és ezeket kell folyamatosan összekapcsolni egymással, kezdetben az egyszerűbb gyakorlatok, majd az egyre összetettebbek segítségével.

Emellett lényeges a labda nélküli mozgások tanítása és azok összehangolása a fent említett technikai elemekkel. Nagyon fontos a már megtanult technikák versenyhelyzetben, és támadó- védő egységben is történő alkalmazása.

 

Technika:

 1. Alapállás (labdatartás, fogás, dobás előtt, labdavezetés előtt)
 2. Indulás- megállás (rövid, hosszú – együtemű, kétütemű)
 3. Sarkazás
 4. Átadások
 5. Labdavezetés, labdavezető cselek
 6. Dobás
 7. Védekezés (alapállás, láb- és karmunka)

Taktika:

–          1:1 elleni támadás és védekezés kiemelten

–          kezdjék megtanulni, hogy más is van rajtuk kívül a pályán, rá kell vezetni őket erre támadásban és védekezésben

–          alapvető kosárlabda szabályok megtanítása (vonalakkal kapcsolatban, lépéshiba, kétszer indulás)

 

Technika:

 1. Alapállás

            – alap labdatartás (behajlított láb, nincs csámpázás, egyenes törzs, kar,kéz, ujjak, fej)

            – dobásnál

            – sarkazásnál

            – elkapásnál

            – átadásnál

Mindezek összekapcsolása nem túl bonyolultan, ügyelve a labda forgatására, fogására egyik helyzetből a másikba és közben a tenyér ne érintkezzen a labdával.

 1. Labdavezetés

            – állóhelyben különböző sebességgel és magasságban

            – mozgás közben ugyanígy

            – kéz és irányváltással

            – ügyesebbek elkezdhetik tanulni a labdavezető cseleket

Mindkét kézzel kell gyakorolni. Fokozatosan védőt kapcsolni a gyakorlatokba, aki egyre aktívabb lehet. A cselezéseknél a labdát le kell szorítani, minél alacsonyabban használni, megpróbálni a sebességgel is játszani.

 3. Elindulás – megállás

            – hosszú indulás

            – rövid indulás

            – együtemű megállás

            – kétütemű megállás

            – ezek összekapcsolása

Mindig törekedni kell rá, hogy a gyerekek behajlított lábbal, mélyen hajtsák végre a gyakorlatokat és egyre nagyobb sebesség alkalmazásával. Mindkét irányba.  Sose nézzék a labdát. Végül a cselezéseket is be kell vonni a feladatokba.

 

 1. Sarkazás

Egyszerű sarkazó mozdulatok, melyek a gyerekek számára elsősorban még csak biztonságot nyújtanak a játék közbeni megszorult helyzetben. Már most meg kell követelni, hogy mélyen maradjanak, próbálják fejüket fenntartani és minél határozottabb mozdulatokat végrehajtani és közben próbálják a labdát eldugni.

 1. Indulás – megállás – sarkazás kombinációi
 2. Dobás

Sok dobó feladatot kell végeztetni velük nem csak kosárra, hanem egyéb játékokban is
(Pl.: célba dobások, kidobók…). Meg kell nekik tanítani, hogyan tudnak nagyobbat és pontosan dobni, illetve a labdát könnyebben elkapni.

            – a labda ne találkozzon a tenyérrel, hanem csak az ujjakkal

            – egy kezes dobások a gyengébb kézzel is

            – kétkezes dobások

            – készenlét a labda elkapásához

            – a labda elkapásai egy illetve két kézzel

Előbbieket javítani és figyelni álló helyzetből és mozgás közben.

Kosárlabda dobások:

– fektetett dobás „ziccer”
– álló helyből, közelről dobás „büntető”

Fektetett dobás:

 –          tanítása visszafelé történik a befejező mozdulattól a mozgásból történőig.

–          gyűrű közeléből csak a dobás indítása és befejezése bekészített helyzetből, állóhelyből

–          előbbi alapállásból a labda felhozatalával

–          dobóláb emelésének kiegészítésével

–          egy lépéssel hátrébbról, hármas fenyegetéses helyzetből, az utolsó lépéssel felugorva egy lábról

–          kettő lépésnyi távolságból a két utolsó lépés kilépésével, a második megnyújtásával és dinamizálásával

–          a gyűrűtől három lépésnyi távolságból, hosszú indulással, egy leütéssel, kilépve rendesen

–          labdavezetésből fektetett dobás

–          első évben 70-30 %-os arányban az ügyesebb oldalról

–          második évben gyengébb oldalról is 70-30 %-os arányban

Büntető dobás:

–          alapállása a hármas fenyegetés

–          figyelni a helyes lábtartásra (cipők orrai párhuzamosan, térdek behajlítva előre)

–          törzs egyenes, tekintet fenn

–          könyök és dobó kéz csuklója a labda alatt

–          támaszkéz lazán oldalt

–          labda kidobása, kivezetése. A lábat és a kart együtt kell kinyújtani, dobó kezet kivezetve és fennhagyva a célra mutatva.

Először egy lépés távolságból egy kézzel kezdeni 45°-ból, majd szemből. Utána kiegészítve a támaszkézzel. A távolságot fokozatosan lehet növelni maximum a büntető távolságáig.

 

 1. Labda nélküli kosárlabda

            1.Védekezés

– alapállás: cipők orra, „nincs csámpázás”, térd behajlítva, törzs egyenes,

   tekintet fenn, megfelelő karhasználat, a labda követésével

                        – közben taposás

                        – átlós védő lábmunka és szembe kerülés a támadóval

                        – futás – védő lábmunka – futás kombinációja

                        – az ember és a védett kosár között maradni

                        – legyen egyre agresszívabb

                        – egész pályás letámadás

 1. Támadás

                        – sebesség és irányváltások

                        – befutás, felkészülve a labda megfogására

                        – passz után ne álljanak meg

                        – pályán való elhelyezkedés, legalapvetőbb az 5 szektor megismerése

                        – ne ácsorogjanak a pályán

 

Taktika:

-1:1 elleni támadás

– cél a védő kicselezése

– minél egyszerűbb és gyorsabb kosárszerzés, a lehető legközelebbről és lehetőleg 

   ziccerrel befejezve

– csapatban gondolkodva, a labda nélküli játékos minél előbb kerüljön a labdás elé

– a labdás találja meg az üres társát a pályán és keresse a labdával

– add és fuss játék

– megfelelő távolságot tartani a labdás játékostól (minimum 2 méter)

 

A fent említett gyakorlatokat és elveket az alábbi játékhelyzetekben gyakorolják:

1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 5:5

Ebben a korosztályban még nem különböztetünk meg posztokat, tehát minden játékost mezőnyposztnak megfelelően képzünk. Erre azért van szükség, mert nem tudhatjuk, hogy melyik gyermek, milyen ütemben és mértékben fog növekedni.

 

 

Gyermek csapat

 Tárgyi feltételek:

 –          Edzések a soproni BECSA-ban vannak heti 4 alkalommal, a szerdai nap kivételével. Lehetőségünk van a szombati napon is edzeni a szorgalmasabb gyerekekkel a Deák téri Ált. Iskola tornatermében.

–          Megfelelő számú bőr labda áll rendelkezésünkre, akár kétlabdás gyakorlatokhoz is.

–          Vannak labdavezető szemüvegeink.

–          Egyensúlyjavító feladatokhoz rendelkezésünkre áll „libikóka pad”, mint segédeszköz

–          A csapat minden játékosa rendelkezik saját, általa választott számozású csapatmezzel és bemelegítő pólóval.

Versenyeztetés:

–          A gyerek bajnokság szombathelyi régiós központjához tartozunk és a szombathelyi csoportban játszunk, a versenyrendszernek megfelelően a C és a D csoportban.

–          Ezen kívül folyamatosan játszunk edzőmérkőzéseket magyar és osztrák csapatokkal (amikor nincsen fordulónk).

–          Sajnos ez a korosztály a versenykiírás szerint csak 1 évet ölel fel, ezt nem tartom jónak.

Csapat:

–          A csapatban 8 gyermek korosztályú (2000-es születésű) és 6 fiatalabb (kenguru korosztályú) gyermek van. Ketten közülük átlagon felüli magassággal rendelkeznek, a többiek – még a fiatalabbak is – jó adottságokkal rendelkező, motivált, szorgalmas gyerekek.

–          Sajnos az egyik átlagon felüli magassággal rendelkező gyermek, Brand Bálint szinte egész évben sérült, fáj a sarka, mivel testnevelés órán linóleumos, kemény borítású talajon mozognak. Így őt jelenleg nem tudom használni.

Tehetséges játékosok:

            – Karsai Attila             (2000) – átlagon felüli magasságú
            – Tóth Bence               (2000)
            – Forstner Áron           (2000)
 

 1. Cél – átfogó terv

Kisgyerekeknél, mint edző, elsődleges feladatom a széles tömegbázis kialakítása, mely biztosítani fogja a későbbiekre a kosárlabda népszerűségét és a tehetséges fiatalok kiválasztását. Éppen ezért nem szabad ebben a korban eltanácsolni gyerekeket, hanem meg kell mutatni számukra a sport és a sportág szépségét, hogy a kosárlabdához valamilyen formában kötődésük legyen. (A későbbiekben akár játékvezető, edző, klubvezető, szponzor formájában.)

            A gyerek csapatnál a célom a gyermekek testi egészségének megőrzése a fejlődésük elérése mellett, az alapvető erkölcsi normák betartása és betartatása, hogy mint sportolók mindig példát mutassanak másoknak az élet más területein is. Éppen ezért az edzéseken és a mérkőzéseken a gyerekek mellett a szülőktől is megkövetelem az etikus magatartást. Elsődleges a fair play! Mindig tiszteletre tanítom őket az ellenfél játékosaival, edzőivel és a játékvezetőkkel szemben.

            Ezen a téren nagyon jó úton járunk, hiszen mérkőzéseinket már most is a jó hangulat és sportszerűség jellemzi a pályán és a nézőtéren egyaránt. A szülőktől is csak a pozitív szemléletet fogadom el a mérkőzés összes résztvevőjével szemben. A felnőttek ebben, teljes mértékben partnerek. Bizalommal vannak az egyesület iránt, és elfogadják, hogy a szakmáért az edző a felelős és ennek megfelelően mindenben támogatnak. Ennek a jó viszonynak a fenntartása is folyamatos célom és feladatom.

            Mint nemzetközi játékvezető folyamatosan tudok fontos információkat szerezni a külföldi kosárlabdáról és nevelésről. Ennek is köszönhető, hogy jó kapcsolatot ápolunk külföldi csapatokkal, szervezetekkel, folyamatos megmérettetést, tapasztalatszerzést, élményeket biztosítva játékosok és edzőik számára.

            A gyerekeknél összhangba kell hozni az idegrendszerüket a testükkel, izomzatukkal, mind a futás, járás, ugrás, dobás, hajítás, elkapás terén. Igen gyors a motoros tanulási képességük, sok új mozgást tudnak megtanulni. Gyorsan javul a ritmusérzékük, koordinációs mozgásuk, és egyre kevesebb felesleges mozdulatot, mozgást végeznek. A gyermek fejlődésének ezen időszakában, igen fontos a játékosság, maga a játék, mellyel elkerüljük a monotonitást az edzésen.

Ehhez:

–          olyan játékokat játszunk, melyek fejlesztik a tér- idő- ritmus érzékelését. A labdás gyakorlatokkal pedig a kétoldalúságot és a testérzékelést.

–          fontos a mozgás-koordinációs gyakorlatok, a testtartást javító feladatok elvégzése

–          különböző játékokon keresztül tanulják meg, hogyan kell egyénileg, párban és csapatban játszani

–          a labdás gyakorlás fő céljai a fentiek megerősítésén kívül a labdavezetés, dobás, elkapás, időzítés és helyezkedés.

 

 1. Edzések száma és ideje:

            – Hetente 4 alkalom.

            – A szorgalmasabb gyerekekkel lehetőségünk van a szombati napon is edzeni.

            – Egy edzésre 90 perc áll rendelkezésünkre.

Az edzés általános felépítése:

            – 5 perc szabad játék

            – 5 perc nyújtás

            – 12 perc mozgás koordinációs gyakorlatok

            – 20 perc technika

            – 15 perc labdakezelés, labdás ügyességi feladatok

            – 10 perc küzdőképesség fejlesztés vagy vázizom erősítés

            – 18 perc kosárlabda játék

            – 5 perc nyújtás

 

 1. Éves feladatok felépítése

–          Újdonság a korosztály számára, és a legnagyobb nehézség, hogy nagy, normál magasságú gyűrűre kezdenek el kosárlabdázni.

–          Fontos alapelvnek tartom a stabil, precíz és jó alapok lerakását. Nem szabad sietni!!!
Gyakran visszatérve kell ismételni és ki kell elégíteni a gyerekek játékigényét, de nem csak a kosarazással.

–          Sokkal jobban meg kell már követelni az alapok helyes végrehajtását, tökéletesítését. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a hibák kijavítására.

–          Tovább kell csiszolni és tanítani az alaptechnikai dolgokat, külön – külön és játékszituációkban.

–          Az alaptechnikákat kombinálva kell használni.

–          Növelni kell a játékosok koncentráló képességét.

–          Versenyhelyzetek teremtése az egyéni és a csapatjátékok során.

–          Egyre jobban be kell kapcsolni a védőket, akik egyre aktív szerepet kapnak.

–          A gyerekeknek nem szabad elveszíteniük kreativitásukat, sőt tovább kell fejleszteni azt. Mindemellett és összefüggésben meg kell tanulniuk kiválasztani a megfelelő és optimális megoldást a begyakorolt és megbeszélt játékszituációkból.

–          Mindvégig minden gyakorlatnál a tudatosságra kell nevelni őket, hogy tudják mit, miért tesznek, és miért úgy követeljük tőlük.

 

Munkaterv:

 Technika labdával:

 

 1. Alapállások – indulás – megállás – elkapás – sarkazás kombinációi.
  Mindezek gyakorlása játékszituációknak megfelelően és technikai feladatokkal kiegészítve.

 

 1. Labdakezelési és ügyességi feladatok, labdafogás, labdatartás. Egy, illetve két labdával, helyben és mozgás közben, egyre összetettebb feladatok formájában. Ki kell emelni, hogy az ujjak érintkezzenek a labdával ne pedig a tenyér.

 

 1. Labdavezetés
  – Elsődleges feladat a két kezesség elérése, ezért több időt kell szánni az ügyetlenebb  

   kézre 40-60 % arányban.

– Meg kell követelni, hogy a tekintet mindig fent legyen, a másik kéz pedig fedezze a   

   labdát.

– Nem megengedett a labdával való „tolatás”, azaz, hogy háttal vezesse a labdát

  amikor védőt kap.

– Továbbra is ritmus és sebességváltással, magasabb és alacsonyabb labdavezetési 

  magasságokkal gyakoroltatunk.

– Egyre többször és aktívabban védőt is kell bekapcsolni a gyakorlatokba.

Gyakorlatok:

– labdás ügyességi feladatok helyben és mozgásban, egy illetve kettő labdával
– szlalomok
– hátra, elszakadó labdavezetés
– „hintacsel”
– labdás cselek (test előtti, hátmögötti, láb közötti, lepördülés)

Mindegyik cselezésnél mélyen kell lenni, nem szabad felemelkedni, ki kell belőlük gyorsítani, hogy megverjük velük a védőt.

 

 1. Sarkazás

            – Előre – hátra 180 °-ban mindig visszatérve alapállásba

– Meg kell követelni, hogy a tekintet mindig fent legyen.

– A súlypont mélyen legyen, behajlított lábakkal, nem felemelkedve kell végrehajtani.

– Hirtelen mozdulattal a labdát mindig eldugva

– Védő bekapcsolásával mindig törekedni arra, hogy minél előbb szembe sarkazzanak  

  a társakkal és a gyűrűvel.

– Soha ne maradjon a játékos háttal a pályának.

 

 1. Átadások

Nagy hangsúlyt kell fektetni az átadások tanítására, a passzkészség fejlesztésére. Egyre erősebb és pontosabb átadásokat kell megkövetelni.

Egy kézzel:

– pattintva és pattintás nélkül

– védő mellé lépéssel, azonos kéz és láb illetve ellentétes kéz és láb tartással

– válltól indított

-„baseball” átadás

            Két kézzel:

– pattintva és pattintás nélkül

– mellső átadás

– fej fölötti átadás

Átadás, labdavezetés után

Átadás, labdavezetés után elkapásból

Az átadásokat ki kell egészíteni minél több ügyességi és technikai elemmel, mint pl. hát mögötti, láb közötti, derék körüli tekerésből történő passzolással.

Ide tartozik az elkapások gyakorlása, melyeknél a két kézzel történő elkapást kell megkövetelni.

 

 1. Dobás

– Feladat, tovább tökéletesíteni a technikáját. Összehangoljuk a láb, a test, a kéz, a fej 

   kapcsolatát.

– Ügyelni kell, hogy a labda ne a tenyerén, hanem az ujjakon legyen.

– A dobáshoz tartozik a labda elkapása is, melyet ugyanúgy gyakoroltatni kell.

– Kosárlabda dobások:

                        – fektetett dobás „ziccer”

                        – álló helyből, közelről dobás „büntető”

Fektetett dobás:

Akinek még nem megy:

– továbbra is iskolázva az elejétől gyakoroljuk

– tanítása visszafelé történik a befejező mozdulattól a mozgásból történőig.

– gyűrű közeléből csak a dobás indítása és befejezése bekészített helyzetből,

  állóhelyből

            – előbbi alapállásból a labda felhozatalával

            – dobóláb emelésének kiegészítésével

– egy lépéssel hátrébbról, hármas fenyegetéses helyzetből, az utolsó lépéssel felugorva

   egy lábról

– kettő lépésnyi távolságból a két utolsó lépés kilépésével, a második megnyújtásával

  és dinamizálásával

– a gyűrűtől három lépésnyi távolságból, hosszú indulással, egy leütéssel, kilépve

   rendesen

 

Akinek jobban megy:

– labdavezetésből

– kapott labdából

– szemből

– sarkazásból, egy lábról

– különböző ügyességi feladatokkal kiegészítve pl. labdatekeréssel a derék körül dobás 

   előtt

– legügyesebbeknek gyűrű alól visszafelé

Nagyon fontos, hogy az utolsó lépés a leggyorsabb legyen és mindig dinamikus.

A játékos tekintete dobás közben mindig fent legyen, és az utolsó lépésből felfelé ugorjon.

Bal oldalról többet kell gyakorolni (40-60 %), amíg mindkét oldal egyforma biztos nem lesz meccs szituációban is.

 

Büntető – dobás:

– folyamatosan csiszolni kell a technikáját

– alapállása a hármas fenyegetés

            – figyelni a helyes lábtartásra (cipők orrai párhuzamosan, térdek behajlítva előre)

            – törzs egyenes, tekintet fenn

            – könyök és dobó kéz csuklója a labda alatt

            – támaszkéz lazán oldalt

– labda kidobása, kivezetése. A lábat és a kart együtt kell kinyújtani, dobó kezet 

   kivezetve és fennhagyva a célra mutatva.

Először egy lépés távolságból egy kézzel kezdeni 45°-ból, majd szemből. Utána kiegészítve a támaszkézzel. A távolságot fokozatosan lehet növelni maximum a büntető távolságáig.

Amikor már szépen és jól megy, kiegészítjük a büntető dobást a megállások utáni, és a sarkazások utáni dobással.

 

Labda nélküli kosárlabda:

Védekezés:

–          alapelv, a támadó és a gyűrű között maradni

–          alapállás: cipők orra, „nincs csámpázás”, térd behajlítva, törzs egyenes, tekintet fenn, megfelelő karhasználat, a labda követésével

–          közben taposás

–          átlós védő lábmunka és szembe kerülés a támadóval

–          futás – védő lábmunka – futás kombinációja

–          legyen egyre agresszívabb

–          egész pályás letámadás

–          a támadó játékos megállítása, haladási irányának lezárása

–          felvett labdára történő védekezés

–          tudatosan felvetetni a labdát a támadóval, és a passzsávokat lezárni, passzokat elvinni

–          befutás védése

–          átadások védése megfelelő karmunkával, kézváltással

–          elszakadás védése

–          lepattanó szerzés

 

Támadás:

–          sebesség és irányváltások

–          ne ácsorogjanak a pályán

–          befutás, felkészülve a labda megfogására

–          passz után ne álljanak meg

–          pályán való elhelyezkedés, legalapvetőbb az 5 szektor megismerése

–          labdaszerzés után minél gyorsabban a labda előtt futni

–          elszakadás: – pálya bármely területén játék közben

                                  – bedobásoknál

–          elmozogni, ha nem kapott labdát és nem megállni

–          kérni a labdát a megfelelő kézzel a megfelelő helyre

–          „V”, „L” alakú elszakadások

Ezek gyakorlásához bevonunk először egy passzolót, majd a passzolóhoz is egy egyre aktívabb védőt.

 

Taktika:

–          1:1 elleni támadás

–          cél a védő kicselezése

–          minél egyszerűbb és gyorsabb kosárszerzés, a lehető legközelebbről és lehetőleg ziccerrel befejezve

–          csapatban gondolkodva, a labda nélküli játékos minél előbb kerüljön a labdás elé

–          a labdás találja meg az üres társát a pályán és keresse a labdával

–          add és fuss játék

–          megfelelő távolságot tartani a labdás játékostól (minimum 2 méter)

–          a labdavezetésnek mindig célja legyen

–          leütés nélküli játékok

–          5 szektor alkalmazása a pályán való elhelyezkedésnél

–          háromszög kialakítása a gyakorlatokon keresztül

 

A fent említett gyakorlatokat és elveket az alábbi játékhelyzetekben gyakorolják:

1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 5:5

Több szerepet kap a 2:1, ahol a támadókat szabályozhatjuk.

Kiegészítjük még a gyakorlatokat az 1:2 és a 3:1 felállásokkal.

A támadások után azonnal a lepattanó megszerzésére kell összpontosítani, a támadás befejezésével pedig egyből a védő feladatra.

Ebben a korosztályban még nem különböztetünk meg posztokat, tehát minden játékost mezőnyposztnak megfelelően képzünk. Erre azért van szükség, mert nem tudhatjuk, hogy melyik gyermek, milyen ütemben és mértékben fog növekedni.

 

 

Serdülő csapat

Technikai feltételek:

 –          A csapat hetente négy alkalommal 1,5 órát edz. Ebből kétszer a soproni Széchenyi István Gimnáziumban, kétszer pedig a Fáy András Szakközép Iskolában. Mindkét terem teljes mértékben alkalmas a serdülő korosztályos fiúk edzéséhez

–          Mindkét helyszínen rendelkezésünkre áll megfelelő számú zsámoly, tornapad, medicinlabda

–          Kondicionális edzésekre a Hunyadi János Általános Iskola futópályáját, és az erdei tornapályát használjuk

Versenyrendszer:

 –          A serdülő bajnokságban az alapszakaszt követően sajnos nem sikerült bejutnunk a legjobb 16 közé, ezért a regionális bajnokságban folytatjuk a szereplést, ahol célunk, hogy döntőbe kerüljünk.

A csapat:

–          A csapat 16 főből áll, ebből 5 fő 1998-as, 11 fő 1999-es születésű. 1 képzett irányító, 2 képzett bedobó és 3 képzett magas játékos alkotja a csapat gerincét. 4 játékos később kezdte meg munkáját a csapattal, ezért még nincsenek azon a szinten, ahol a többiek, ezért mérkőzéseken éles szituációkban még nem vethetőek be.

–          A csapat szerkezete a korosztályhoz képest viszonylag magasnak mondható, a jól képzett magas játékosokból több van a csapatnál, mint a korosztályban más csapatban.

–          A jelenlegi munkamorál megfelelő, elmondható, hogy minden edzésen a csapat 85-90%-a részt vesz, az edzésmunka intenzitása megfelelő, és a pályán kívüli fanatizmus kiemelkedő.

–          A csapat kreativitási szintje még nem megfelelő, a korosztályhoz mérten sem, néhány játékos, kb. 3 fő tud kreatívan gondolkodni a pályán, jó döntéseket hozni éles szituációkban, és ez a 3 fő rendelkezik a korosztálynak megfelelő anticipációs képességgel is.

 

Tehetséges játékosok:

 1. Geiger Bálint:

–          Magas intelligenciaszinttel és gyors döntéshozatali képességgel rendelkezik. A csapatból ő „érti legjobban” a játékot. Irányító poszton játszik, odafigyel a helyes technikára, képzetlenségi hiba nagyon ritkán fordul elő nála. A korosztályhoz képest jó keze van a kinti dobásoknál.

–          Jobb és balkézzel egyaránt jól bánik a labdával, a ziccerdobásokat az ügyetlenebb (bal) kézzel is kiválóan hajtja végre.

–          A kosárlabda az életének meghatározó része, sok esetben a tanulás rovására is megy, mindent a kosárlabdának vet alá.

–          Gyengesége az, hogy posztjának és korosztályának átlagához képest lassú, az utóbbi időben kiemelt hangsúlyt fektetünk a gyorserő-fejlesztésre, ez némi fejlődést mutat e tekintetben nála.

 

 1. Taschner Kristóf:

–          A csapat legmegbízhatóbb, leggyorsabb és legképzettebb játékosa. Korosztályának egyik legjobbja, rendkívüli játékintelligenciával rendelkezik. Technikailag ebben a korosztályban nem kell többet tudnia.

–          Mindkét kezét kiválóan használja labdavezetésre és ziccerdobásra egyaránt.

–          Gyengesége, hogy családi háttere családi okok miatt rendkívül labilis, a kosárlabda az életének fontos, de talán nem legfontosabb fejezete. Ez azonban az edzéseken nem mutatkozik meg, csak az edzésen kívüli időszakban lévő élete nem túl előremutató.

 

 1. Füzi Róbert:

–          viszonylag magas képzettségi szinten lévő, magas növésű játékos. Technikai képzettségi szintje megfelelő, dinamikus, gyors játékos, az akciókat erőteljesen, testét jól kihasználva fejezi be.

–          Mindkét kézzel megfelelően dob ziccert, labdavezetése azonban még nem kielégítő.

–          A kosárlabda rendkívül fontos szerepet tölt be az életében, deklarált célja, hogy kosárlabdázó legyen.

–          Gyengesége, hogy alapvetően lusta, és sok esetben kivonja magát a pályán a felelősség alól.

 

A tervezett célok és a képzés fő irányai:

 1. Célok:

–         a korábban tanult egyéni kompetenciákat magasabb szintre emeljük, gyorsabban és pontosabban hajtsuk őket végre

–         a koordinációs képességek pontosítása

–         dobótechnika fokozatos tökéletesítése

–         a korosztálynak megfelelő kondicionális szint fejlesztése

–         az egyensúly fejlesztése minden szituációban

–         taktikai alapelemek elsajátítása

–         a pályán történő kommunikáció erősítése

–         fegyelem és fanatizmus erősítése

 1. Alapelvek:

–         a korosztály egyfajta átmenet az egyéni mozgásokból a csapatmozgásba

–         változatosság elve, a feladatok sokszínűsége kiemelten fontos

–         fokozatosság elve, lépésről lépésre, ne a maximumra, hanem az optimálisa törekedjünk

–         fenntarthatóság elve, minden tanult elem hosszú távon, készség szinten kerüljön elsajátításra

–         több elem felfűzése egy adott feladaton belül, az egyes elemek összekapcsolása

 

III.  Új elemek beépítése:

–         elzárás (labdás és üres)

–         dobótechnika

–         taktikai alapelemek oktatása

–         nyújtás beépítése az edzés első harmadában

 

 1. Támadás:

–         ügyetlenebb kézre nagyobb hangsúlyt kell fektetni, kb. 60-40% arányban. Az ügyetlenebb kézzel való ziccer dobást egy szintre kell hozni az ügyesebb kézzel való ziccer dobással, a labdavezetés és egyéb labdás ügyesség vonatkozásában homogenizálni kell a két kezet, „kétkezes játékosok” kinevelését kell megcélozni. A passzív kézzel kötelezően fedezni kell a labdát. Ebben a korosztályban tökéletesíteni kell a labdás cseleket, hintacsel, „crossover”, testcsel stb. Irányváltások test előtti, hát mögötti, láb közötti átütéssel és lepördüléssel. Figyelni az irányba állított lábfejekre és a sebességváltásra.

–         az indulósebesség fejlesztése kiemelten fontos, hiszen ebben a korosztályban már befejeződik ennek az oktatása. A korosztály első évében főleg nagy hangsúlyt kell fektetni a gyors indulósebesség készségszintű elsajátítására. A rövid- és hosszúindulás tökéletesítése, a folyamatos behajlított lábbal való sarkazás, indulás, labdavezetés.

–         A hármas fenyegetés tökéletesítése. Az egyes cselek összekapcsolása, pl. indulócsel, dobócsel, indulás, vagy passzcsel, dobócsel, indulás stb. feszes, egyenes háttartás, súlypontra való odafigyelés.

–         Megállások. Együtemű és kétütemű megállások, passzból és labdavezetésből egyaránt, illetve megállás dobás-előkészítéssel. Itt is kiemelten fontos a súlypont!

–         Dobótechnika fejlesztése. A kinti dobásokra való rászoktatás, beleértve a hárompontos dobást is. A büntetődobás kiemelten kezelendő. Horog és félhorog dobás, egykezes alsó dobás gyakorlása mindkét kézzel.

–         Passzok pontosságának és gyorsaságának fejlesztése, az indító iránypasszok fejlesztése, technika tökéletesítése.

–         Labda nélküli mozgások gyakorlása. Elszakadás, befutás, megfelelő helyezkedés kialakítása.

–         Emberelőnyös helyzetek fokozott fejlesztése, a korosztályos képzés egyik legfontosabb eleme. A mérkőzéseken legnagyobb arányban a gyorsindításos játék erőltetése, a biztonság fokozása a gyorsindítás során, a sávok kialakítása, a pálya kihasználása. 2-1, 3-2 az első évben, 4-3, 5-4 a második évben . 2-1 esetén a védőre történő figyelés („ha rám jön passzolok, ha nem, ziccert dobok”). 3-2 esetén a gyenge oldalról érkező, üres támadó megjátszása (az egyik védőt leköti a labdás, a másik védőre marad a 2-1 szituáció. 4-3 esetén szintén az erős és gyenge oldal kialakítása, kialakítani a 3-3 szituációt, és a gyenge oldalról érkező, üres támadó megjátszása. 5-4 esetén a három sávban három védő lekötése, első, második hullámok végrehajtása, üres támadójátékos megjátszása.

–         2-2 játék bevezetése. Pontosságra kiemelten figyelni! Labdás elzárás, labda nélküli, üres elzárás oktatása. „Váll a váll mellett” elv hangsúlyozása, keresztlépéssel, lepördüléssel történő elzárásba vezetés. Az elzárást adó játékos stabil, széles álló helyzetben adja az elzárást Leválás tanítása, labda felé történő leválás széles terpeszben, védő kiszorításával, gyűrű felé való leválással. A 2-2 oktatását minél több feladatba be kell építeni.

–         Kizárás gyakorlása, ütközéshez való szoktatás. Dobás után minden esetben mindenki menjen a lepattanóért. Kiszabadító átadás pontosítása.

–         Taktikai képzés során a 3-3 elleni játékra kell kiemelt hangsúlyt fektetni. Háromszög szituációk kialakítása, amik a labdás elzárás-leválásból is végrehajthatók. A pályán a sávok kialakítása, a rendelkezésre álló terület kihasználása. „Add és fuss” játék alkalmazása, üres befutások alkalmazása. Fontos, hogy pozíciókat még nem szabad oktatni, ebben a korosztályban még nem alakulnak ki véglegesen a játékosok későbbi pozíciói. A felállt védelem elleni játékban az összes támadót mozgásba kell hozni. A kommunikáció fokozása a játékosok között nagyon fontos. Nem szabad bonyolult figurákat oktatni a támadójátékban, hiszen a kreativitás elősegítését ez gátolja. Az egyszerűbb játékelemeket azonban be kell építeni (üres befutás, elzárásból befutás, „add és fuss”, 2-2 játék, leváló játékos megjátszása, esetleg „back-door” megjátszása, vagy gyenge oldali alapvonali befutó megjátszása).

 1. Védekezés:

 –         Labdás védése esetén a helyes védőpozíció tökéletesítése, minden játékszituációban, egyensúly fejlesztése (csípő hátul, fej kissé elöl, feszes hát, behajlított láb, széles terpesz). 1-1 játék gyakorlása során a mellkassal való ütközés elősegítése, a faultok minimalizálása. Gyors védőlábmunka kialakítása, ezt 1-1 szituáción kívül is sokat gyakoroltatni kell. Az 1-1 elleni védőmozgás során azt kell tanítani, hogy a támadó játékos követése minden esetben hátra, majd oldalra való lábmunkával történik. Labdás játékos védésekor az oldalvonal felé való terelés oktatása. Kiemelt figyelmet kell fordítani a védőtáv betartására.

–         Labda nélküli játékos védése esetén először a zárt, majd a nyitott védőállás oktatása. Mindkét esetben a helyes védőpozíció oktatása (behajlított láb, egyensúly, feszes hát, csípő hátul, fej kissé elöl, széles terpesz). A zárt védőállás során a passzsáv lezárása, figyelemmegosztás a támadó játékos és a labda között. A zárt védőállásnál szintén figyelemmegosztás, nem a passzsávban állni, hanem a gyűrűhöz kissé közelebb. Besegítés oktatása, figyelni a besegítés lehetőségét, azonban tiltani a helytelen ütemben való besegítést.

–         3-3, 4-4 vagy 5-5 elleni játékban a labda vonzásában védekezni, a megfelelő helyezkedés oktatása.

–         Gyors átmenet támadásból védekezésbe, egészpályás letámadással és anélkül, megfelelő és gyors visszarendeződés, a támadás lassítása.

–         Védő karmunka oktatása, a hármas fenyegetés védése, a labda folyamatos figyelemmel kísérése, labda követése.

–         2-2 játék védése. Ezek közül a védekezés csúszással, megkerüléssel és váltással történjen. Az éles eléváltás esetleg a korosztály második felében oktatható.

 1. Kondicionális képzés:

 –         Állóképesség-fejlesztés egyenletes iramú futással. Terjedelmében 5 perctől indulva fokozatos növeléssel: 2*5 perc, 2*6 perc, 2*7 perc, 3*5 perc, vagy nem azonos időtartamú futások. A szériák között 3-5 perc pihenő, főként sétával.

–         Gyorserő-fejlesztés különböző pozíciókból és mozgásokból. Taposás, „power-jump”, magas térdemelés, illetve ezekből való sprintek, maximum 10-13 mp terjedelemben. Lépcsőn, zsámolyon való szökdelés mindkét lábbal. Gyorsfutásból megállás, indulás.

–         Passzerő fejlesztése, főként medicinlabdával, lefutások medicinlabdával stb.

 

 

Kadett csapat

 

Technikai feltételek:

 –          a csapat az edzéseit a soproni Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskolában tartja heti 4 alkalommal.

A tornateremben megfelelő számú tornapad és medicinlabda áll rendelkezésre, valamint zárható szekrényünkben az egyesület labdái és egyéb felszerelései is elzárhatóak.

–          atlétikai pályák közül az Anger-réti Sporttelepet(rekortánnal felszerelve) használjuk, futóedzésre pedig az erdei futópályákat, és a sípályát.

 

 1. Versenyrendszer:

Csapatunk ebben az évben a kadett bajnokságban indult. Az alapszakasz első köre 2011.09.24-én indult Sopronban, ahol a 2. helyet szereztük meg. Az idei versenykiírás értelmében öt alapszakasz körrel kezdődött a bajnokság, majd ennek lezárta után az összesített tabellán álló első 16 csapat az Országos Főtáblára került, míg a további felső 16-ból lecsúszó csapat az alsóházban folytatja, regionális tornákon való részvétel mellett. Ezek befejezése után regionális elődöntőkre és döntőkre kerül sor.
U16-os gyermekeink az alapszakasz 31. helyén végeztek 4 győzelemmel és 6 vereséggel, 623-734-es kosárkülönbséggel.

 1. Az előző évi felkészülési munka:

Az előző évi felkészülés az eddig megszokott módon történt. 14 fővel kezdtük meg a felkészülést augusztus 3-án. Heti 7 edzéssel készültünk a szezonra, az alapozás augusztus 3-tól az iskolai tanítás kezdetéig zajlott. Az alapozó hetek folyamán 3 alkalommal az erdei futópályákat felhasználva, gyorsaságfejlesztő és koordinációs edzéseket tartottunk. 4 alkalommal pedig labdás edzéseket tartottunk, előtérbe helyezve a technikai gyakorlatokat, majd az alapozás utolsó heteiben a taktikai dolgok kerültek előtérbe.
Az iskolakezdés után ráálltunk a már említett 4 edzésre, melyek között jó idő esetén be lett iktatva egy szombati futó és úszó edzés.

 

– Munkamorál, értékrend, viselkedés:

A munkához való hozzáállás a szezon elején megfelelő volt, annak ellenére, hogy a nyáron 2 ember is távozott tőlünk. Ezen 2 gyermek hiánya még fellelhető volt a nyári labdás edzéseken, néha a játékosok keresték még magukat a pályán, hiszen az egyik távozó egy irányító volt, aki jól tudta forgatni a csapatot.

A tanítás megkezdése után több játékos is bejelentette, hogy motoros vizsgát szeretnének tenni, így több edzésen problémát okozott összeegyeztetni a KRESZ és egészségügyi órákkal az edzésekkel, valamint több gyermek is jelezte, hogy külön órákra (legtöbb esetben nyelv) fognak járni, de ezt rugalmasan tudtuk kezelni ők is és mi is, így ez nem okozott problémát az edzések megtartásában.
Edzések közben az év elején semmilyen probléma nem volt fellelhető a magatartás szempontjából, ennek december és január környékén volt egy hullámvölgye, ám több csapaton belüli megbeszélés és szülőkkel történő egyeztetés után ezt sikerült rendezni. A csapattagok azóta rendkívül jó kapcsolatban állnak egymással, számos alkalommal közös programokon vesznek részt a hét és hétvége során.

 

– Csapatszerkezet, speciális kosárlabdázás szintje:

A csapat szerkezete megfelelő, azonban meg kell említeni, hogy egy sérülés vagy betegség esetén szerkezeti problémáink akadhatnak. Három 190 cm-es játékos van a csapatban, ebből az egyik 1-2-es poszton bevethető, testalkata nem is tenné lehetővé a belső poszton történő játékot. Másik két magas játékosunk dobótechnikája nagyot fejlődött az utóbbi évben, palánk alatt használhatóak, zónában is ügyesen szedik a lepattanókat. Irányító posztra több alkalmas gyermek is van, ám a pályán történő kommunikáció hiánya ebben többet meggátol.
Mivel csapatunkban több 1997-es, 1998-as születésű gyermek játszik, a mérkőzéseken alacsonyabb szerkezetű csapattal játszunk, nagyobb hangsúlyt fektetve a gyors játékra.

 

 1. Tehetséges játékosok jellemzői:

                        Név:    Belencsák László

                        Szül.idő:         1996.06.14.

                        Testsúly:         65 kg

                        Testmagasság: 181 cm

                        Lábméret:       44

                        Cooper teszt:  2800 m

                        Súlypontemelkedés:   58 cm

                        Ötösugrás bal lábon:   11.20 m

                        Ötösugrás jobb lábon:            11.00 m

Helyből távolugrás: 2.20 m

 

Az előző évi munka értékelése: Csapatunk kapitánya volt az elmúlt szezonban. Az elmúlt évben egyenletes teljesítményt nyújtott, ám a szezon végére tanulmányi és magánéleti okokból hanyatlani kezdett pályafutása. Edzéslátogatottsága hiányos volt. Foglalkozás közben többször látni, érezni lehetett, hogy nem teljesen a kosárlabdára koncentrál.
Idei évi munka értékelése: 2-3-as poszton bevethető játékos, edzéslátogatottsága visszaállt a normál átlagra, megbízhatóbb és stabilabb játékos lett, ám mivel a tavalyi év során több hanyagságot mutatott, a csapatkapitányi poszton leváltásra került a csapat és az edzők döntése után. Középtávolról és távolról megbízható játékos, megfelelő koncentráció esetén rendkívül jó dobószázalékot mutat.

           
Név:    Berecz Balázs

                        Szül.idő:         1996.06.21.

                        Testsúly:         64 kg

                        Testmagasság: 179 cm

                        Lábméret:       45

                        Cooper teszt:  2800 m

                        Súlypontemelkedés:   57 cm

                        Ötösugrás bal lábon:   11.80 m

                        Ötösugrás jobb lábon:            10.00 m

Helyből távolugrás: 2.15 m

Az előző évi munka értékelése: Egyik játékos, aki szinte a legtöbbet fejlődött a tavalyi év során. Dobótechnikáján az évek folyamán nagyon sokat kellett javítani, ebben a tavalyi és az idei és volt a vízválasztó. Edzéslátogatottsága a legjobbak között volt, több esetben is összefogta a csapatot.
Idei évi munka értékelése: Csapatunk kapitánya ebben a szezonban. Megbízható labdával, jobb és bal kézzel is ügyesen dolgozik. Jól kommunikál a pályán, irányításra alkalmas, 1-2-es poszton bevethető játékos. Középtávolról és távolról nagyon jó dobószázalékot produkál, büntető dobások terén sokat kell fejlődnie. Betörései során több technikai elemet be tud mutatni, gyorsaságát és ezen tulajdonságát felhasználva hatékony a csapat számára.

 

Név:    Farkas Bence

                        Szül.idő:         1996.01.23.

                        Testsúly:         59 kg

                        Testmagasság: 191 cm

                        Lábméret:       46.5

                        Cooper teszt:  2900 m

                        Súlypontemelkedés:   55 cm

                        Ötösugrás bal lábon:   11.30 m

                        Ötösugrás jobb lábon:            11.50 m

Helyből távolugrás: 2.10 m

 

Az előző évi munka értékelése: Edzéslátogatottságban ő vezette a listát, technikailag és taktikailag rendkívül sokat fejlődött. Fizikai állóképességét nem sikerült javítani, ám ebben az ő lustasága is szerepet játszott, védekezésben nem mozgósít nagy energiákat, szereti a támadásokra hagyni.
Az idei évi munka értékelése: Edzéslátogatottsága idén is kiváló. Jól kommunikál és rendkívül jól lát a pályán. Szabadidejében szinte mindig kosárlabda mérkőzéseket néz, TV-ben és a helyszínen is, legyen az férfi vagy női mérkőzés. Itt rendkívül sok dolgot lát, amit edzéseken be is mutat. Fejben nagyon ott tud lenni a pályán, ám állóképessége nem változott az előző évhez képest. Középtávolról és távolról nagyon jó dobószázalékokat produkál megfelelő koncentráció esetén.

 1. A csapat és a játékosok tervezett teljesítményére utaló adatok, célok:

 

 1. Egyéni technika, taktika:

Technika:

            Labdás ügyesség:

– helyben, 1-2 labdával

– mozgás közben 1-2 labdával

Labdavezetések:

– labdavezetés közben kézváltások: test előtt, test mögött, láb között, lepörgés

– labdavezetés két labdával, ritmusváltásokkal, csellel

– szlalom labdavezetés két labdával, megtorpanásokkal      

Átadások:

–          páros lerohanások egész pályán mellső, belső, pattintott és hát mögötti átadásokkal (1 vagy 2 labdával)

–          hármas, négyes ötös nyolcas oda-vissza 4-6-8 gólig

–          kis helyen 2:1, 3:2 átadások cselekkel

–          betörésből kiosztás

–          center megjátszása, levegőben, vagy földön passzból

 

Dobások:

–          fektetett dobások középről, oldalról, alapvonalról indulva

–          rövid, hosszú, rövid-hosszú indulásokkal dobások

–          tempódobás helyből egy leütéssel, rövid és hosszú indulással

–          tempódobás mozgásból jobb-bal, bal-jobb megállásokkal

–          félhorog dobások

–          horogdobás oldalról egy lépéssel, egy leütéssel egy ill. két lépéssel

 

Védekezés:

–          alaphelyzetben taposás, jelre adott irányokba védőmozgás (mérkőzések során bemelegítés utolsó feladata, edző irányítása alatt)

–          futásból megállás, védőlábmunka oldalra, rézsút hátra

–          átfutás, befutás védése, terelés, kizárás 1:1 ellen

–          terelés(legfőképp egész pályás letámadó zóna esetén), csapdázás, védekezés emberhátrányban        

Támadás:

–          1:1 elleni játék 1, 2 leütéssel, 1 ill. 2 gólig

–          2:2 elleni játék: center megjátszása, csapda kijátszása

–          2:2 elleni játék (elzárás, leválás)

–          leválások a labda felé és ellenkező oldalra

–          zónajáték 4:3 ellen

 

Taktika:

            Támadás:

–          1:1, 2:2, 3:3 elleni játékegységek gyakorlása

–          2:1, 3:2, 4:3, 5:4 elleni emberelőnyök

–          posztok szerinti feladatmegoldások

–          a védekezési rendszerhez való alkalmazkodás

–          a védők reagálásának kihasználása

–          5:5 elleni emberfogás elleni játék

–          5:5 elleni zóna elleni játék

 

            Védekezés:

–          a védekezési egységek kapcsolatának gyakorlása

–          védekezési formák váltogatása egy akción belül(emberfogás-zóna általában)

–          speciális csapatvédekezési feladatok (irányító vagy center kikacsolása)

–          a támadáshoz való alkalmazkodás fejlesztése

–          2:2 védése

–          center védése

–          1:2:2-es, 2:3-as zónavédekezés

–          1:2:2-es letámadó zóna  egész pályán

 

 1. Motorikus, sportág-specifikus képességek:

 

Állóképesség fejlesztése:

–          15-20 perc egyenletes iramú futások

–          Cooper futás

Erő fejlesztése:

–          medicinlabda dobások, lefutások (3 kg)

–          sorozatszökdelések zsámolyokon, mélybeugrások 1 ill. 2 lábbal

–          felülések, törzsemelések labdával, 3kg-os medicinlabdával

 

Gyorsaság fejlesztése:

–          rajtgyakorlatok különböző testhelyzetekből

–          ingafutások

–          ingafutások labdavezetéssel

–          emelkedőn végrehajtott futások(általában erdő)

–          lépcsőfutások időre

–          30-50-100 m-es futások

 

Speciális képességek:

 

Lábmunka:

–          a támadó és a védő lábmunka mélyítése, összekapcsolása felugrásokkal

–          a megindulás robbanékonyságának és első lépéshosszának növelése

–          speciális lábmunka labdavezetés, futás után, időre

–          elszakadások gyakorlása védővel

 

Labdakezelés:

–          4 oszlopban átadások különböző irányból különböző irányba, azonos vagy ellentétes irányba futással

–          hát mögötti és „pöci” átadások helyből, vagy mozgás közben

–          átadások oldalt mozgásból kitámasztással, két adogató játékossal

 

Játékkészség fejlesztés:

–          pontszerző

–          leütés nélküli játék

–          „zóna játék” 4:3 ellen

–          5-5 elleni játék, megszabásokkal: csak tempóval lehet kosarat szerezni, csak a szigorított területen kívülről lehet kosarat szerezni, stb…

Speciális poszt szerinti képességek fejlesztése

 1. Csapat taktika:

                        Védekezés:

–          védekezés egy passzra zártan

–          védekezés két passzra nyitottan

–          elzárások védése (csúszás, kerülés, váltás)

–          csapda

–          kizárás

–          lepattanó szerzés

–          emberfogásos letámadás

–          csapdázó zóna letámadás

Támadás:

–          gyors kiszabadítás

–          sávok minél gyorsabb elfoglalása

–          2:1, 3:2, 4-3-as szituációk gyors befejezése

–          a lerohanás 2. és 3. hulláma

–          átmeneti játék gyors befejezése a felállt védelem elleni játék előtt

–          letámadás elleni játék

–          oldal-, és alapvonali bedobások rendszere

–          támadó játék 2:3-as zóna ellen

–          támadó játék 1:3:1-es zóna ellen

 

 1. Nevelési, pedagógiai feladatok:

 

–          a tanulmányi eredmény javítása, szinten tartása

–          kitartás az edzésmunkában

–          rendszeresség

–          pontosság a feladatok, dobások végrehajtásánál

–          kitartás az edzésmunkában és a mérkőzéseken

–          fegyelem az edzéseken és a mérkőzéseken

–          mérkőzéseken való taktikai fegyelem

–          társak segítése, bíztatása

 

 

Junior csapat

 

Technikai feltételek:

o   a csapat az edzéseit a soproni Széchenyi István Gimnázium tornatermében és a BECSA-ban tartja, hetin 2-2 alkalommal.

o   a Szt. Orsolya Róm. Kat. Ált. Iskola, Gimnázium konditermét heti 1 alkalommal, és tornatermét egyéni képzésre szintén 1 alkalommal használjuk.

A tornatermekben megfelelő számú tornapad, medicinlabda, és súlyzó áll rendelke-

zésre.

o   atlétikai pályák közül a Hunyadi János Ált. Isk. pályáját, illetve a kurucdombi pályát használjuk, futóedzésre pedig az erdei futópályákat, és a sípályát.

 

c./ Versenyrendszer:

Ebben az évben az U18-as korosztályban kiemelt bajnokság van, ahová  a középdöntőn nem sikerült bekerülni a csapatnak a MAFC és a Fehérvár csapataitól történt vereségek következtében. Utána nem is tudtuk pontosan milyen csapatokkal és mikor fogunk játszani, ami visszavetette egy kicsit a csapatot.

November közepétől indult az alsóházas rájátszás, itt a ZTE-től szenvedtünk eddig 1 vereséget, a többi győzelem.

 

d./ Az előző évi felkészülési munka:

Az előző évi felkészülés az eddig megszokott módon történt. 12 fővel kezdtük meg a felkészülést augusztus1-jén. Egy hét alapozás után egy hetes edzőtáborban voltunk a Doborjáni Ferenc Nevelési és Oktatási Központban, ahol napi 3 edzéssel készültünk.

Utána 6 hét formába hozó időszak következett, heti 4×1,5 órás tornatermi, heti 2×1 órás futóedzéssel, és heti 1 edzőmérkőzéssel. Szeptember 16-18 között játszottunk a kiemelt „B” csoportban a 16 közé jutásért, ahol sajnos 3 játékosunk nem tudott részt venni, mert a várost képviselték Macedóniában kézilabda tornán (persze az utazás az ő döntésük volt). Nélkülük – az amúgy sem sok – esélyünk megszűnt a továbbjutásra.

 

– Munkamorál, értékrend, viselkedés:

A munkához való hozzáállás egészen addig megfelelő volt, amíg a 3 ember cserben nem hagyta a csapatot. Utána sokáig úgy éreztük hiába dolgoztunk. Kellett kb. 1 hónap, amíg a csapat visszanyerte hitét, talán az alsó házban szerzett győzelmek következtében, ami nem volt könnyű, hiszen az elmúlt évben végig a legjobbak között szerepeltünk, a bajnokságban a 11. helyet szereztük meg, és úgy gondoltuk, hasonló versenyrendszerben most is ott lehetnénk a legjobb 16 között.

Az 1 hónap holt idő alatt a játékosok jó része a tanulásra fektette a hangsúlyt (nyelvvizsgák, korrepetálások, különórák…), nem hitték, hogy ebben az évben már komoly bajnokságban szerepelhetünk. Azóta azonban a munkához való hozzáállás javult, több játékosunk bekerült az NB/II-es csapatba.

 

– Csapatszerkezet, speciális kosárlabdázás szintje:

A csapat szerkezete megfelelő 2 képzett irányító játékossal, két 195 cm center játékossal, egy középmagas bal kezes bedobóval, és egy rutinos, minden poszton bevethető 192 cm-es játékossal. A tavalyi évben leigazolt  játékosok is eljutottak arra a szintre, hogy szükség esetén bármikor bevethetők.

 

– Motorikus képességek szintje:

Az egy hét alapozás és az egy hét edzőtábor megfelelő alapot adott a motorikus képességek megfelelő szintre hozásához. A heti egy futóedzés és egy erősítő termi edzés is megfelelő lenne a szinten tartáshoz, a baj csak az, hogy ezeken a részvétel kb. 60%-os, általában ennek idejére teszik a különórákat.

 

e./ Tehetséges játékosok jellemzői:

 

                        Név:                                       Dávid Kornél

                        Szül.idő:                                 1995.02.24.

                        Testsúly:                                 71 kg

                        Testmagasság:                        182 cm

                        Lábméret:                               44

                        Cooper teszt:                          3250 m

                        Súlypontemelkedés:               69 cm

                        Medicinlabda (3kg-os)

                        Kétkezes mellső előre:           11,90 m

                        Kétkezes hátra:                      12,80 m

                        Ötösugrás bal lábon:              12,10 m

                        Ötösugrás jobb lábon:                       11.40 m

 

 

Intelligencia, értékrend: Átlagos intelligenciaszintjét a kosárlabdában jól kamatoztatja, a játékintelligenciája kiemelkedő. A kosárlabda az életében fontos szerepet játszik, ha lehetősége van szeretne magasabb szinten kosárlabdázni, már tagja az NB/II-es csapatnak.

            Kreativitás, céltudatosság, versenyszellem: A mérkőzéseken mindig a maximumot nyújtja, tudatosan játszik, és mindig a legjobb megoldást keresi.

Speciális kosárlabdázás szintje, fejleszthetősége: A labdakészsége, labdás ügyessége kiváló, a csapat legeredményesebb dobója, egyik legjobb védekező játékosa. Fizikailag még fejleszthető, és akkor még jobban megállja a helyét az U18-as korosztályban.

Az előző évi munka értékelése: Az elmúlt év legeredményesebb játékosa, sajnos bokasérülése miatt nem tudott minden fontos mérkőzésen szerepelni. A döntőbe jutásért a Szeged csapatával vívott mérkőzésen 43 pontot dobott, nem rajta múlt, hogy végül nem nyert a csapat.

 

Név:                                       Zieger Barna

                        Szül.idő:                                 1995.01.23.    

                        Testsúly:                                 73 kg

                        Testmagasság:                        182 cm

                        Lábméret:                               42

                        Cooper teszt:                          2700 m

                        Súlypontemelkedés:               65 cm

                        Medicinlabda (3kg-os)

                        Kétkezes mellső előre:           12,40 m

                        Kétkezes hátra:                      12,80 m

                        Ötösugrás bal lábon:              12,80 m

                        Ötösugrás jobb lábon:                        12,90 m

 

            Intelligencia, értékrend: Intelligenciája átlagon felüli, legfontosabb számára a tanulás és a kosárlabda. Valamikor ő volt a csapat vezéregyénisége, sajnos az elmúlt év a nyelvvizsgákra történő felkészüléssel telt neki, ezért nem fejlődött úgy, ahogy lehetett volna.

            Kreativitás, céltudatosság, versenyszellem: A játékban ugyanúgy, mint a tanulásban a csapat legkreatívabb játékosa, de céltudatossága, kitartása elmarad Kornélétól. Fontos mérkőzéseken az egyéni érdekeket feláldozza a csapat érdekekért, de a biztos győzelem tudatában nem képes a legjobbat hozni.

Speciális kosárlabdázás szintje, fejleszthetősége: A dobótechnikája a legjobb, de ez csak néha jön elő mérkőzéseken. Ő az első irányító játékos, a csapat motorja, emberfogás esetén ő fogja a leggyorsabb játékost, zónavédekezés esetén ő irányítja a többi játékos mozgását.

Az előző évi munka értékelése: sok edzést és mérkőzést kihagyott a nyelvvizsgáira való felkészülése miatt, ezt állóképessége meg is sínylette, nem bírta a mérkőzéseket végigjátszani, nem is dobott olyan jól, mint szokott, csak jó negyedei voltak. Ő is tagja az NB/II-es csapatnak.

 

 

Név:                                       Szála Benjamin

Szül.idő:                                 1995.07.01.

                        Testsúly:                                 85 kg

                        Testmagasság:                        197 cm

                        Lábméret:                               47

                        Cooper teszt:                          2900 m

                        Súlypontemelkedés:               57 cm

                        Medicinlabda (3kg-os)

                        Kétkezes mellső előre:           10,90 m

                        Kétkezes hátra:                       11,60 m

                        Ötösugrás bal lábon:               10,90 m

                        Ötösugrás jobb lábon:            11.20 m

 

            Intelligencia, értékrend: 14 évesen kezdett kosárlabdázni, a magassága miatt vettük be a csapatba. Nehezen tanul, és az intelligenciája is elmarad az előző két játékostól, viszont szorgalmával, kitartásával ma már a csapat kezdő center játékosa.

            Kreativitás, céltudatosság, versenyszellem: Az utóbbi mérkőzéseken határozott fejlődés érzékelhető a játékában, ami annak is köszönhető, hogy együtt edz az NB/II-es játékosokkal is. Jó versenyző típus, a végig a pályán szeretne maradni, de néha még sokat hibázik.

Speciális kosárlabdázás szintje, fejleszthetősége: A center poszton még sokat tanulhat, sok egyéni munkára van szüksége. Túl merev dobásai is sokat fejlődtek, és fejlődnek ma is, a büntetőket már egész jó százalékkal dobja. Közelről már magabiztosan dob, de távoli dobásai még bizonytalanok.

Az előző évi munka értékelése: A csapat legegyenletesebb teljesítményét nyújtotta, nem hiányzott egy mérkőzésről sem. Magasságával a lepattanó szerzésben ő volt a legeredményesebb, ezzel hozzájárult az elődöntőbe jutáshoz. Vele 1-1 negyed erejéig egyenlő ellenfelek voltunk a MAFC, a Debrecen vagy a Falco csapatának is, sajnos aztán kiüköztek a képességek közötti különbségek. Az ő fejlődésében vannak a legnagyobb lehetőségek.

 

Név:                                       Pongrácz Levente

                        Szül.idő:                                 1996.11.26.

                        Testsúly:                                 75 kg

                        Testmagasság:                        194 cm

                        Lábméret:                               47

                        Cooper teszt:                          2900 m

                        Súlypontemelkedés:               52 cm

                        Medicinlabda (3kg-os)

                        Kétkezes mellső előre:           9,80 m

                        Kétkezes hátra:                      10,40 m

                        Ötösugrás bal lábon:              10,20 m

                        Ötösugrás jobb lábon:            9,80 m

            Intelligencia, értékrend: Intelligenciája nagyobb az átlagosnál, de nagyon hangulatember. Néha elbújik a pályán, észre sem lehet venni, néha meg állandóan játékban van. Sokat nőtt az elmúlt évben, sajnos fizikai hiányosságai miatt az U18-as csapatban még nem sokat tud játszani, ő a csapat legfiatalabb játékosa.

Kreativitás, céltudatosság, versenyszellem: Edzésekre mindig pontosan jár, de nem mindig tud a legjobban teljesíteni, fáradtsága, betegsége miatt, sőt néha van benne egy kis lustaság is, de játszani szeret, akkor sohasem fáradt.

 Speciális kosárlabdázás szintje, fejleszthetősége: Magassága ellenére inkább kinn szeret játszani, gyenge testalkata miatt nem szeret a palánk alatt küzdeni. Kintről azonban jó százalékkal dob mérkőzéseken is. Azonban mindenképpen képezni kell centerposzton, ő most 194 cm, és legalább 2m lesz várhatóan.

 Az előző évi munka értékelése: A junior csapatban sajnos nem nagyon tudott a pályára kerülni, de a kadett csapatban sem volt kezdő ember a gyenge, lassú lábmunkája miatt. Csereként viszont a megfelelő csapatok ellen hozta a tőle elvárt szintet.

 

 1. A csapat és a játékosok tervezett teljesítményére utaló adatok, célok:

a./  Egyéni technika, taktika:

Technika:

Labdás ügyesség:

–          helyben, 1-2 labdával

–          mozgás közben 1-2 labdával

 

Labdavezetések:

–          labdavezetés közben kézváltások: test előtt, test mögött, láb között, lepörgés

–          labdavezetés két labdával, ritmusváltásokkal, csellel

–          szlalom labdavezetés két labdával, megtorpanásokkal

–          kis területen 1-2 labdával mélyen, térd alatti labdavezetések

 

Átadások:

–          páros lerohanások egész pályán mellső, belső, pattintott és hát mögötti átadásokkal

–          ötös csillag átadások helyben

–          kettős csillag átadások ( két ötös)

–          hármas, négyes ötös nyolcas oda-vissza 4-6-8 gólig

–          kis helyen 2:1, 3:2 átadások cselekkel

–          betörésből kiosztás

–          center megjátszása

 

Dobások:

–          fektetett dobások középről, oldalról, alapvonalról indulva

–          rövid, hosszú, rövid-hosszú indulásokkal dobások

–          tempódobás helyből egy leütéssel, rövid és hosszú indulással

–          tempódobás mozgásból jobb-bal, bal-jobb megállásokkal

–          félhorog dobások

–          horogdobás oldalról egy lépéssel, egy leütéssel egy ill. két lépéssel

–          lefordulásból visszakéz tempó

 

Védekezés:

–          alaphelyzetben taposás, jelre adott irányokba védőmozgás

–          futásból megállás, védőlábmunka oldalra, rézsút hátra

–          átfutás, befutás védése, terelés, kizárás 1:1 ellen

–          2:2 ellen csúszás, kerülés, váltás elzárás ellen

–          2:2 ellen csapda, kisegítés visszarendeződés, kitolás

–          terelés, csapdázás, védekezés emberhátrányban

–          félaktív támadó követése védő lábmunkával

 

Támadás:

–          1:1 elleni játék 1, 2 leütéssel, 1 ill. 2 gólig

–          2:2 elleni játék: center megjátszása, csapda kijátszása

–          2:2 elleni játék (elzárás, leválás)

–          leválások a labda felé és ellenkező oldalra

–          3:3 elleni játék: háromszög játék

–          zónajáték 4:2, 4:3 ellen         

Taktika:                                

Támadás:

–          1:1, 2:2, 3:3 elleni játékegységek gyakorlása

–          3:2, 4:3, 5:4 elleni emberelőnyök

–          posztok szerinti feladatmegoldások

–          a védekezési rendszerhez való alkalmazkodás

–          a védők reagálásának kihasználása

–          5:5 elleni emberfogás elleni játék

–          5:5 elleni zóna elleni játék

 

Védekezés:

–          a védekezési egységek kapcsolatának gyakorlása

–          posztok szerinti speciális védekezési feladatok

–          védekezési formák váltogatása egy akción belül

–          speciális csapatvédekezési feladatok (irányító vagy center kikacsolása)

–          a támadáshoz való alkalmazkodás fejlesztése

–          2:2 védése

–          center védése

–          2:3-as, 3:2 es zónavédekezés

–          1:2:2-es csapdázó védekezés egész ill. ¾ pályán

 

 

b./ Motorikus, sportág-specifikus képességek:

 

Állóképesség fejlesztése:

–          15-20 perc egyenletes iramú futások

–          Cooper futás

 

Erő fejlesztése:

–          medicinlabda dobások (5kg)

–          társsal végzett gyakorlatok: guggolások, cipelések lépcsőn

–          fekvenyomások

–          sorozatszökdelések zsámolyokon, mélybeugrások 1 ill. 2 lábbal

–          felülések, törzsemelések kézisúlyzóval

 

Gyorsaság fejlesztése:

–          rajtgyakorlatok különböző testhelyzetekből

–          ingafutások

–          ingafutások labdavezetéssel

–          emelkedőn végrehajtott futások

–          lépcsőfutások időre

–          30 m-es futások

 

Speciális képességek:

Lábmunka:

–          a támadó és a védő lábmunka mélyítése, összekapcsolása felugrásokkal

–          a megindulás robbanékonyságának és első lépéshosszának növelése

–          speciális lábmunka labdavezetés, futás után, időre

–          elszakadások gyakorlása védővel

 

Labdakezelés:

–          4 oszlopban átadások különböző irányból különböző irányba, azonos vagy ellentétes irányba futással

–          „cicajáték” agresszív védővel

–          hát mögötti és „pöci” átadások mozgás közben

–          átadások oldalt mozgásból kitámasztással, két adogató játékossal

 

Játékkészség fejlesztés:

–          pontszerző

–          leütés nélküli játék

–          „zóna játék” 4:2, 4:3 ellen

 

Speciális poszt szerinti képességek fejlesztése

c./  Csapat taktika:  

Védekezés:

–          védekezés egy passzra zártan

–          védekezés két passzra nyitottan

–          elzárások védése (csúszás, kerülés, váltás)

–          eléváltás, csapda

–          kizárás

–          lepattanó szerzés

–          emberfogásos letámadás

–          csapdázó zóna letámadás

Támadás:

–          gyors kiszabadítás

–          sávok minél gyorsabb elfoglalása

–          2:1, 3:2 es szituációk gyors befejezése

–          a lerohanás 2. és 3. hulláma

–          átmeneti játék gyors befejezése a felállt védelem elleni játék előtt

–          letámadás elleni játék

–          támadás vegyes védekezés ellen

–          oldal-, és alapvonali bedobások rendszere

–          támadó játék 2:3-as zóna ellen

–          támadó játék 3:2-es zóna ellen

–          támadó játék 1:3:1-es zóna ellen

 

d./ Nevelési, pedagógiai feladatok:

–          a tanulmányi eredmény javítása, szinten tartása

–          kitartás az edzésmunkában

–          rendszeresség

–          pontosság a feladatok, dobások végrehajtásánál

–          kitartás az edzésmunkában és a mérkőzéseken

–          fegyelem az edzéseken és a mérkőzéseken

–          mérkőzéseken való taktikai fegyelem

–          társak segítése, bíztatása

 

 1. Felkészülési és versenyprogram:

a./ A felkészülés szakaszai, makrociklusai:

Szezon előtti felkészülés:

–          Aug. első hete: alapozás, a héten 7 futóedzés, 3 tornatermi edzés.

–          Aug. 2. hete: 6 nap edzőtábor, napi három edzés, 2×2 óra tornatermi edzés, reggel 30’ futóedzés, de. 1 óra elméleti ismeretek.

–          Kb.aug.15-szept 15-ig formába hozó időszak: heti 5 tornatermi edzés, 2 futóedzés, egy erősítő termi edzés, és hetente legalább egy edzőmérkőzés.

Versenyidőszak 1. :

–          Kb. szept. 15 – dec 15-ig: formában tartó időszak: heti 4 tornatermi edzés, egy futóedzés, egy erősítő termi edzés, egy egyéni képzés. Hetente, kéthetente edzőmérkőzés, a bajnoki mérkőzésektől függően.

Aktív pihenőszakasz 1. :

–          dec. 15- dec 31-ig. : heti 4 tornatermi edzés, foci, egyéni képzés, dobóversenyek…

Felkészülési szakasz 2. :

–          jan. 2-től febr. 15-ig : heti egy futóedzés, heti egy erősítő termi edzés, heti 4 tornatermi edzés, az első héten ott is főleg alapozás, kondíciófejlesztés, a 3. héttől heti egy edzőmérkőzés

Versenyidőszak 2. :

–          Kb. febr. 15 – máj. 15-ig: formában tartó időszak: heti 4 tornatermi edzés, ha az idő engedi egy futóedzés, egy erősítő termi edzés, egy egyéni képzés. Hetente, kéthetente edzőmérkőzés, a bajnoki mérkőzésektől függően

Szezon utáni felkészülési szakasz:

–          Kb. máj. 15-jún. 30-ig. : technikai képzés egyénileg, posztok szerint, dobások technikájának, eredményességének javítása, csapatrész taktikák gyakorlása, általános kondíció megtartása

 

b./ A makrociklus tartalma:

A szakaszok programja:

–          Az alapozás első hete az általános állóképesség megszerzése, általános labdás ügyességi feladatok

–          Az edzőtáborban az erő és a gyorserő fejlesztése, a technikai elemek gyakorlása, a csapat támadó és védő taktikájának kialakítása, csapatrész taktikák.

–          A formába hozó időszakban a gyorserő és a gyorsasági állóképesség fejlesztése, a támadó és a védő taktika gyakorlása mérkőzés szituációkban, esetleges taktikai változtatások.

–          A formában tartó időszak feladata a megszerzett kondicionális képességek szinten tartása futóedzésekkel, erősítő termi edzésekkel, a technikai elemek gyakorlása egyéni képzéseken, a dobásbiztonság fejlesztése legalább egy dobóedzéssel hetente, és a csapat taktika gyakorlása edzéseken, edzőmérkőzéseken.

 

A felmérések tartalma és időpontjai :

A felmért tesztek:

 • Helyből távolugrás
 • Súlypontemelkedés
 • Coopr-teszt
 • Medicinlabda dobás előre (3kg)
 • Medicinlabda dobás hátra (3kg)
 • Ötösugrás helyből mindkét lábon
 • Trapézfutás labdával
 • Trapézfutás labda nélkül
 • Felülés hanyattfekvésből 30”
 • Ingafutás labdával
 • Ingafutás labda nélkül

 

A felmérések időpontjai:

 • Először aug. 2-3. hete
 • Másodszor február első 2 hete

 

A felmérések eredményeinek értékelése, visszacsatolás a tervezésbe:  ha a felmérésekben visszafejlődés vagy stagnálás tapasztalható, változtatás szükséges az edzésmódszereken, az esetleges túledzettség is kiszűrhető, ekkor a terhelés megváltoztatása szükséges mind mikro-, mind makrociklusokon belül. A dobóteljesítményt hetente egy alkalommal százalékos méréssel ellenőrizzük, itt is szükség lehet a dobásmennyiség növelésére, esetleg egyéb edzésmunka terhére.

Fő versenyek:

–          A bajnokság előtt részvétel egy felkészülési tornán

–          A bajnokság

–         Őszi szünetben ha lehet még egy felkészülési torna

A szükséges szerek, edzéseszközök:

–          15 db verseny kosárlabda 7-es

–          15 db medicinlabda ( 3-5 kg)

–          15 pár kézisúlyzó (4-5 kg)

–          15 db ugrókötél

–          5 db tornapad

–          15 db bordásfal

–          10 db zsámoly

–          2 db 5 részes szekrény

–          2 db gumilabada

–          1 db teremfocilabda

–          15 db jelölőmez

–          3 db mászókötél

–          2 db dobbantó

–          1 db 2X4m-es ugródomb

–          1 db filcszőnyeg